فدراسیون جهانی WFHSS

شنبه 16 دی 1396

واژه WFHSS مخفف عبارت World Federation For Hospital Sterilization Sciences به معنای فدراسیون جهانی علوم استریلیزاسيون بیمارستاني می باشد.

درج دیدگاه  • تایید هویت:
عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید