نمایش تمام اخبار

فدراسیون جهانی WFHSS فدراسیون جهانی WFHSS 1396/10/16

واژه WFHSS مخفف عبارت World Federation For Hospital Sterilization Sciences به معنای فدراسیون جهانی علوم استریلیزاسيون بیمارستاني می باشد. مأموریت اصلی WFHSS این است که دربخش های استریلیزاسیون نقاط مختلف جهان یکپارچگی ایجاد شود و اقدامات مربوط به ضد عفونی و استريلزاسيون دستگاه ها و ابزار

ادامه مطلب
فدراسیون جهانی WFHSS فدراسیون جهانی WFHSS 1396/10/16

واژه WFHSS مخفف عبارت World Federation For Hospital Sterilization Sciences به معنای فدراسیون جهانی علوم استریلیزاسيون بیمارستاني می باشد. مأموریت اصلی WFHSS این است که دربخش های استریلیزاسیون نقاط مختلف جهان یکپارچگی ایجاد شود و اقدامات مربوط به ضد عفونی و استريلزاسيون دستگاه ها و ابزار

ادامه مطلب
2018-01-06 12:03:12.147 2018-01-06 12:03:12.147 1396/10/16

واژه WFHSS مخفف عبارت World Federation For Hospital Sterilization Sciences به معنای فدراسیون جهانی علوم استریلیزاسيون بیمارستاني می باشد. مأموریت اصلی WFHSS این است که دربخش های استریلیزاسیون نقاط مختلف جهان یکپارچگی ایجاد شود و اقدامات مربوط به ضد عفونی و استريلزاسيون دستگاه ها و ابزار

ادامه مطلب
عضویت در خبرنامه

برای دریافت تازه ترین ها اولین نفر باشید